Aqabah Sejahtera

Aqabah bermakna jalan mendaki, Sejahtera mengandung makna bahagia lahir dan batin. Aqabah Sejahtera adalah sebuah upaya mendaki cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umat melalui pendidikan dan ekonomi.